15
Mar
Off

Jak zarządzać osiedlem domków jednorodzinnych?

Coraz więcej osób marzy o cichym i spokojnym miejscu do zamieszkania. Uciekając od zgiełku i gwaru ulic poszukują domu pod miastem, który mógłby być miejscem wytchnienia. Marzenie to często kończy się zakupem domu na osiedlu budynków jednorodzinnych – wolnostojących, bliźniaczych, czy też w zabudowie szeregowej. Wszystko wydaje się być idealne dopóty, dopóki właściciele nieruchomości nie napotkają na pewien problem – zarządzanie częściami wspólnymi osiedla, jak drogi, chodniki czy trawniki, które mają służyć wszystkim mieszkańcom.

Co mówią przepisy?

Powstaje wówczas pytanie, w jaki sposób zarządzać nieruchomością wspólną. Problematyczne mogą być zwłaszcza kwestie finansowe, dotyczące m.in. konserwacji terenu osiedla, czy też ewentualnych inwestycji. Podstawowe zasady sprawowania zarządu nieruchomością stanowiącą współwłasność zostały zawarte w przepisach art. 199-209 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi każdy z właścicieli domu jest zobowiązany do udziału w zarządzaniu nieruchomością wspólną, w tym do ponoszenia proporcjonalnych do wysokości jego udziałów w prawie, kosztów utrzymania tej nieruchomości.

Umowa o sposobie zarządu nieruchomością wspólną

Sposób zarządu nieruchomości wspólnej może zostać uregulowany poprzez zawarcie przez współwłaścicieli umowy o sposobie zarządu rzeczą wspólną. Rozwiązanie takie pozwala na określenie zasad współdecydowania o nieruchomości w ramach określonych procedur (np. zgromadzenia współwłaścicieli), pozwala także na powołanie ich reprezentacji, a przede wszystkim umożliwia przyjęcie czytelnych i stosunkowo precyzyjnych zasad określania nakładów finansowych na nieruchomość. Umowa o sposobie zarządu nieruchomością wspólną wydaje się być jednym z najlepszych instrumentów umożliwiających prawidłowe gospodarowanie częściami wspólnymi osiedla domów jednorodzinnych. Jak informuje Status może ona zostać przyjęta w dowolnej formie, jednakże warto rozważyć jej zawarcie w formie z podpisem poświadczonym notarialnie.

Tagi: ,